Uw website testen

Imagico kijkt primair naar de inhoud van uw website en of deze een correct en positief beeld van u als persoon of organisatie geeft. (Voor Search Engine Optimization kan imagico u doorverwijzen naar een imagico-partner) Imagico kijkt naar de huisstijl, kleurgebruik, indeling, taalgebruik, duidelijkheid en vindbaarheid van informatie, gebruiksgemak, gebruik van visuals, kracht van uw boodschap, consistency, effectiviteit en nog heel veel andere van invalshoeken. Desgewenst kan er een panel worden samengesteld om de onderzoeksresultaten ook te kwantificeren.

Rapportage

Imagico levert u een rapport met bevindingen en aanbevelingen. Het is aan u welke aanbevelingen u hieruit overneemt en op welke wijze hierop het best actie ondernomen kan worden. Het dient aanbeveling om na een eerste verbeteringsslag de website nogmaals onder de loep te leggen.