www.imago-coaching.com
06-43064763
info@imagico.nl
vCard

Positieve zelfpresentatie

Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Geef een man een hengel en hij heeft eten voor de rest van zijn leven. Imagico kan u helpen uw imago te verbeteren, maar imagico kan u ook de juiste gereedschappen aanreiken om hier zelf beter in te worden.

Maatwerk met theorie en praktijk

Iedereen heeft een eigen presentatiestijl en imagoverbetering is daarom maatwerk. Imagico reikt u de middelen aan om uw imago te verbeteren. En imagico plaatst daarbij de praktijk boven de theorie. Imagico brengt u echt werkende oplossingen in Jip & Janneke-taal.

 

Gestructureerd en systematisch
(APRE fasering)

Imagico werkt gestructureerd en systematisch. In alle gevallen doorlopen we met u tenminste 4 fasen: Analyse, Planning, Realisatie en Evaluatie. Elke fase wordt afgesloten met een door imagico geschreven rapportage.

Analyse-fase

Brainstormend en coachend zoeken we naar de ware drive achter uw behoeften. Imagico helpt u dit zo helder mogelijk op papier te zetten en uit te beelden in conceptuele beelden en diagrammen.

Planningsfase

Imagico stelt u enkele ideeën voor om samen tot een praktijkgerichte planning te komen. In dat plan krijgen zowel u als imagico een actieve rol.

Realisatiefase

Datgene dat afgesproken is wordt uitgevoerd. Soms moet er van het plan worden afgeweken. Improviseren is een belangrijke vaardigheid om te ontwikkelen, dus hier lopen we niet van weg.

Evaluatiefase

Het is goed om dingen samen te vatten voor later of voor anderen. Imagico schrijft een evaluatierapport en uw verhaal wordt daaraan toegevoegd.

En opnieuw..

Op basis van voorschreidend inzicht kan er de wens zijn nogmaals een APRE-traject in te gaan. Misschien op vergelijkbare wijze of misschien dat u ook anderen wil betrekken in het traject.