Het motto van imagico is: "Goed.. Beter.. Best!!"


Desgevraagd kwalificeren de meeste mensen hun eigen imago als "goed". Op de vraag hoeveel tijd, geld en energie men dan in het eigen imago investeert, moet men veelal het antwoord schuldig blijven. Komt niet overtuigend over (..) Meestal kan het beter en meestal moet het beter. "Goed, beter, best" is het credo van imagico, want er is niets mis mee om jezelf beter te presenteren. "Wees jezelf", zeggen vele mensen. Imagico gaat verder en zegt: "Wees je beste zelf"

Imagico presenteert zich ook aan u

Kennismakingsgesprekken zijn gratis en imagico komt gewoon naar u toe. Binnen een half uurtje heeft u al een beeld en naderhand ontvangt u gratis een samenvattend rapport met aanbevelingen.

Bedrijfsmissie van imagico

Imagico stelt zich ten doel om ambitieuze mensen en organisaties de kunst van positieve zelfpresentatie bij te brengen.

Bedrijfsvisie van imagico

Imagico ziet in de maatschappij een sterke stijging van het aantal uitgedragen boodschappen. Zonder communicatievaardigheden in het algemeen en positieve beeldvorming in het bijzonder wordt het steeds moeilijker om opgemerkt te worden. Imagico stelt dat er voor eenieder met ambitie behoefte is aan een groeiend professionele benadering van het imago. Zelfontwikkeling is hierbij onontkoombaar.

Waarden die imagico hanteert

Imagico hecht bijzonder aan het eigen imago. De tevredenheid van onze klanten is een groot goed en imagico voelt zich maatschappelijk zeer betrokken. Graag zien wij graag dat eenieder met wie imagico zaken doet deze waarden ook ter harte neemt en uitdraagt